Tìm

Phổ Quang

Gia Đình Phật Tử

Thẻ

tuhoc

TRẠI HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH IV – 2016

13giờ ngày 13/07/2016, tại giảng đường chùa Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,  Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương đã tổ chức lễ khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh khóa IV cho những Huynh trưởng trại sinh trúng cách bậc Lực IV sau 4 năm tu học (2011 – 2016).

Trại huấn luyện kéo dài 5 ngày, từ 12/07 đến ngày 17/07/2016 với 277 trại sinh. Người nhỏ tuổi nhất là 33 và lớn tuổi nhất sanh năm 1937. GĐPT Phổ Quang có một Huynh trưởng tham dự trại cùng với 9 anh chị từ các đơn vị khác của Tp HCM.

Tt Phổ Quang.

img_0746

Tiếp tục đọc “TRẠI HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH IV – 2016”

TRẠI HUẤN LUYỆN ANOMA-NI LIêN- TUYẾT SƠN 2016

Căn cứ phương hướng hoạt động năm 2016, Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT/TPHCM tổ chức Trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn đào tạo Đội – Chúng trưởng, phó cho ngành Thiếu và Đầu – Thứ đàn cho ngành Oanh, chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ 6g đến 17g30 ngày 19/6/2016 tại chùa Bửu Quang số 39/3 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM.
  • Giai đoạn 2: Từ 5g30 ngày 25/6 đến 17g30 ngày 26/6/2016 tại Tu Viện Toàn Giác, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là một phần của Thư báo gửi đến phụ huynh Đoàn sinh GĐPT Phổ Quang được chọn tham dự trại huấn luyện.

Tiếp tục đọc “TRẠI HUẤN LUYỆN ANOMA-NI LIêN- TUYẾT SƠN 2016”

Sen Non – Đức Phật Từ Bi

Trong chùa có Phật đẹp thay,

Ngồi tòa sen thắm, miệng hay mỉm cười,

Phật thương tất cả mọi người,

Thương từng con vật, núi đồi, cỏ cây.

Em dù đi đó đi đây,

Cũng về với Phật, tràn đầy kính yêu.

Noi theo gương Phật sớm chiều,

Lòng em cũng nguyện thật nhiều từ bi

Sen Non – Bài 1. Em đến chùa

Bài 1. Em đến chùa

Hôm nay vui quá,
Em về đến chùa,
An tịnh bốn mùa,
Đọc kinh, lễ Phật.

Lạy Phật gia hộ,
Em khỏe, em ngoan,
Chùa đẹp vô vàn,
Em yêu, em quí.

Bậc Tung Bay – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bậc Tung Bay

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Sau khi thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, với trí tuệ tỏa chiếu, lòng từ bi rộng sâu, tinh thần bình đẳng triệt để, ý chí dũng mãnh không thối chuyển, Đức Phật quyết định chuyển pháp luân, tùy cơ thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Hơn 49 năm, theo bước chân vân du của Đức Phật “ bánh xe pháp “ đã lưu truyền muôn nơi.

Tiếp tục đọc “Bậc Tung Bay – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA”

Bậc Chân Cứng – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bậc Chân Cứng

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Thái tử từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh vì Ngài hiểu rằng hành hạ xác thân quá đáng không ích gì. Người cầu đạo cần phải phát chiếu trí tuệ mới mong được giác ngộ. Còn lại một mình, Thái tử đến cội Bồ đề, thiền định trong 49 ngày với lời thề rằng: “Nếu ta không thành đạo chứng quả thì quyết trọn đời không rời khỏi cây Bồ đề này”. Tiếp tục đọc “Bậc Chân Cứng – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA”

Bậc Cánh Mềm – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bậc Cánh Mềm

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Khi thái tử Tất Đạt Đa được sanh ra, Ngài có 32 tướng tốt, ông A Tư Đà đoán tướng cho ngài,nói rằn  nếu Thái tử xuất gia thì sẽ thành một vị Phật. Sauk hi sanh Thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu Ma Gia từ trần. Ngài được vua cha giao cho bà dì Ma Ha Ba Xà Ba Đề nuôi nấng. Thái tử là một người rất thông minh, văn võ song toàn. Vâng lời vua cha, Thái tử kết hôn với công chúa Da Du Đà La và sanh được một người con trai tên là La Hầu La. Tiếp tục đọc “Bậc Cánh Mềm – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA”

Bậc Mở Mắt – Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Bậc Mở Mắt

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Đức Phật Thích Ca là vị sáng lập ra đạo Phật. Trước khi thành Phật, Ngài là một vị thái tử, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thái tử được sanh ra vào ngày rằm (15) tháng 4 Âm lịch, 624 năm trước Tây lịch, dưới cây vô ưu, trong vườn Lâm Tỳ Ni thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Nepal ngày nay). Tên họ đầy đủ của Ngài là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Năm 17 tuổi Thái tử lập gia đình. Năm 19 tuổi Thái tử xuất gia (ngày 8 tháng 2 Âm lịch), Ngài đã cởi bỏ hoàng bào và cắt tóc bên dòng sông Anoma. Sau nhiều năm tu hành, Ngài đã thành đạo vào ngày 15 tháng 12 Âm lịch, dưới cội Bồ Đề, bên dòng sông Ni Liên. Đức Phật nhập diệt tại rừng Sala, xứ Câu Thi Na khi ngài 8o tuổi.

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑