Bài 1. Em đến chùa

Hôm nay vui quá,
Em về đến chùa,
An tịnh bốn mùa,
Đọc kinh, lễ Phật.

Lạy Phật gia hộ,
Em khỏe, em ngoan,
Chùa đẹp vô vàn,
Em yêu, em quí.