Dù nghỉ sinh hoạt để phòng dịch Covid-19 nhưng vì Gia Đình đã hẹn nhau trước Tết nên Huynh trưởng và các em đã tranh thủ một tuần, 16/02/2020 (23 tháng 01 AL) đầu năm về chùa lễ Phật và sinh hoạt nhẹ nhàng cùng nhau để trao nhận “lì xì” với những hình thức trao tặng khác nhau của các Huynh trưởng.

Advertisement