Chào đón năm Dương lịch mới 2020, các em Đoàn sinh GĐPT Phổ Quang đã có một buổi dành trọn vẹn cho các trò chơi vui thích, có chấm điểm để sau khi chơi, cả ba đội chia nhau ba giải thưởng “chất lượng” của Ban tổ chức.

Advertisement