Gia Đình Phật Tử Phổ Quang đồng kính báo. Huynh trưởng cấp Tấn pháp danh Diệu Tâm – Nguyễn Thị Hải, Liên Đoàn Trưởng GĐPT Phổ Quang thuận thế vô thường, đã từ trần ngày 06-04-2021 (nhằm ngày 25-02 năm Tân Sửu), hưởng thọ 73 tuổi.

Tiếp tục đọc “Tin Buồn – Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử Phổ Quang Từ Trần”