Tìm

Phổ Quang

Gia Đình Phật Tử

tháng

Tháng Tư 2016

Oanh Vũ nam lên Đoàn tham dự trại Dũng truyền thống 2016

Oanh Vũ nam lên Đoàn tham dự trại Dũng truyền thống 2016.

“Oanh vũ” là tên của một loài chim được lấy ra từ trong những câu chuyện đạo và chuyện tiền than của Đức Phật như “ Lòng hiếu chim Oanh Vũ”, “Cử chỉ nhân từ của chim Oanh Vũ”

IMG_0625

Tiếp tục đọc “Oanh Vũ nam lên Đoàn tham dự trại Dũng truyền thống 2016”

VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI ĐỨNG MỘT MÌNH

VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI ĐỨNG MỘT MÌNH

     . . . . .

     Người ta chỉ có thể lắng nghe tiếng nói bên trong mình nếu bỏ được ra ngoài sự ồn ào xung quanh. Chúng ta cần đứng riêng để tìm ra mình, để bảo vệ tư duy độc lập và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm . . . . .

     . . . . .

Tiếp tục đọc “VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI ĐỨNG MỘT MÌNH”

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑