Tìm

Phổ Quang

Gia Đình Phật Tử

Thẻ

sennon

Sen Non – Đức Phật Từ Bi

Trong chùa có Phật đẹp thay,

Ngồi tòa sen thắm, miệng hay mỉm cười,

Phật thương tất cả mọi người,

Thương từng con vật, núi đồi, cỏ cây.

Em dù đi đó đi đây,

Cũng về với Phật, tràn đầy kính yêu.

Noi theo gương Phật sớm chiều,

Lòng em cũng nguyện thật nhiều từ bi

Sen Non – Bài 1. Em đến chùa

Bài 1. Em đến chùa

Hôm nay vui quá,
Em về đến chùa,
An tịnh bốn mùa,
Đọc kinh, lễ Phật.

Lạy Phật gia hộ,
Em khỏe, em ngoan,
Chùa đẹp vô vàn,
Em yêu, em quí.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑