Trong chùa có Phật đẹp thay,

Ngồi tòa sen thắm, miệng hay mỉm cười,

Phật thương tất cả mọi người,

Thương từng con vật, núi đồi, cỏ cây.

Em dù đi đó đi đây,

Cũng về với Phật, tràn đầy kính yêu.

Noi theo gương Phật sớm chiều,

Lòng em cũng nguyện thật nhiều từ bi

Advertisement