VÌ SAO CẦN PHẢI TU TẬP

Ai mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc thì cũng cần phải tu tập. Tu tập là tỉnh giác chánh niệm, sáng suốt trong từng giây phút hiện tại, làm chủ thân, miệng, ý, phát triển những đức tính tốt đẹp của mỗi con người như thương người, bao dung, chân thật, siêng năng, từ bi, nhẫn nại, tha thứ. Đồng thời nhận diện, chuyển hóa, dứt trừ những thói hư, tật xấu, tính ác của bản thân như: ích kỷ, tham lam, cố chấp, thù hận, ganh ghét, dối trá, độc ác, lười biếng…

Nếu đời sống thể hiện được nhiều tính tốt trong lời nói, hành động, suy nghĩ hướng thiện, từ bi, tích cực… thì đó là đời sống nhiều niềm vui hạnh phúc hướng đến giải thoát Niết bàn, xa lìa mọi khổ đau, phiền não trói buộc.

Đời sống bộc lộ nhiều điều ác đức, gây tổn hại người, vật và thiên nhiên, trong lòng ôm nhiều sự cố chấp thù ghét, ích kỷ, giận hờn thì sẽ luôn nhuốm đầy đau khổ không vui.

Có thể nói, muốn sống hạnh phúc an vui thì phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Ai có đạo đức tốt, người ấy sống hạnh phúc an vui. Phẩm chất cuộc sống của con người phụ thuộc vào đức tính của người đó. Như vậy, sống an vui hay sống đau khổ là do chính ta lựa chọn.

Tu tập phát triển những đức tính tốt đẹp, tăng trưởng trí tuệ và phước đức là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc mà mỗi con người đều mong muốn.

THÍCH HẠNH TUỆ
(VHPG số 252)

Advertisement