VÌ SAO CẦN PHẢI TU TẬP

Ai mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc thì cũng cần phải tu tập. Tu tập là tỉnh giác chánh niệm, sáng suốt trong từng giây phút hiện tại, làm chủ thân, miệng, ý, phát triển những đức tính tốt đẹp của mỗi con người như thương người, bao dung, chân thật, siêng năng, từ bi, nhẫn nại, tha thứ. Đồng thời nhận diện, chuyển hóa, dứt trừ những thói hư, tật xấu, tính ác của bản thân như: ích kỷ, tham lam, cố chấp, thù hận, ganh ghét, dối trá, độc ác, lười biếng… Tiếp tục đọc “VÌ SAO CẦN PHẢI TU TẬP”