Bậc Cánh Mềm

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Khi thái tử Tất Đạt Đa được sanh ra, Ngài có 32 tướng tốt, ông A Tư Đà đoán tướng cho ngài,nói rằn  nếu Thái tử xuất gia thì sẽ thành một vị Phật. Sauk hi sanh Thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu Ma Gia từ trần. Ngài được vua cha giao cho bà dì Ma Ha Ba Xà Ba Đề nuôi nấng. Thái tử là một người rất thông minh, văn võ song toàn. Vâng lời vua cha, Thái tử kết hôn với công chúa Da Du Đà La và sanh được một người con trai tên là La Hầu La. Vì muốn biết cuộc sống của dân chúng bên ngoài hoàng cung, Thái tử xin vua cha cho đi du ngoạn. Qua 4 cửa thành, Ngài đã lần lượt gặp một cụ già mắt mờ, tai điếc, chân đi run rẩy, một người bệnh rên la vì đau đớn, một đám tang với những tiếng khóc than của thân nhân người chết và sau cùng Thái tử gặp một vị sa môn. Nhìn hình ảnh thanh cao, an nhiên tự tại của vị sa môn, Thái tử đã nhận ra rằng chỉ có xuất gia tìm đạo mới giải thoát được mọi nỗi thống khổ ở đời. Một đêm, khi mọi người đang yên giấc, Thái tử đã cùng người hầu Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc rời bỏ hoàng cung. Sau khi trao hoàng bào cùng mái tóc và gươm báu để Sa Nặc mang về trình vua cha, Ngài một mình dấn thân đi tìm đạo. Lần sau cùng, Ngài đến bên dòng sông Ni Liên cùng tu khổ hạnh với 5 anh em ông Kiêu Trần Như trong 6 năm. Ngài tu khổ hạnh thân thể gầy còm. Đến một ngày kia không còn đi đứng được nữa, ngất đi thì được thôn nữ Tu Xà Đề dâng cúng một bát sữa. Ngài lấy lại dược sức lục thì 5 người đồng tu bỏ đi vì nghĩ rằng Ngài đã thối chí, không theo được con đường tu hành.

Advertisement