Tìm

Phổ Quang

Gia Đình Phật Tử

Chuyên mục

Sử Liệu

GĐPT Phổ Quang năm 2014

11
Thực hành nữ công.

Tiếp tục đọc “GĐPT Phổ Quang năm 2014”

GĐPT Phổ Quang năm 2013 (tiếp theo)

Đứng nhìn vòng tròn các em vào giờ sinh hoạt chung, tôi băn khoăn: Hơn 4 tháng tập họp, mời gọi, đơn vị GĐPT mà chúng tôi được giao nhiệm vụ thành lập chỉ đón nhận được đa số là các em Oanh Vũ, rất ít Thanh Thiếu nam, nữ vì ngoài những lý do bài vở học ở trường nhiều, không có thời gian là những lý do như : Ở nhà sinh hoạt thoải mái, muốn ăn gì cũng được, giải trí thì thiếu gì cách giải trí, với thời buổi tiên tiến như hiện nay, nào là games trên mạng, billard máy lạnh, karaoke, bowling v.v…, hà cớ gì phải đi sinh hoạt GĐPT chi cho mệt, lại còn phải đi dự trại để nằm đất, nào muỗi mòng rồi vệ sinh thiếu thốn, ăn cơm khê, cơm nhão v. v… Đôi khi còn phải tốn kém thời gian, tiền của, sức khỏe nữa. Tiếp tục đọc “GĐPT Phổ Quang năm 2013 (tiếp theo)”

GĐPT Phổ Quang năm 2013

Ngày đầu họp mặt

Don xin thanh lap GDPT
Đơn xin thành lập GĐPT

Tiếp tục đọc “GĐPT Phổ Quang năm 2013”

NGÀY XƯA GIÁC TRÍ

Ngày xưa Giác Trí

05
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Pháp hiệu Trí Dũng, tự Trí Đức (1906-2001)

Tiếp tục đọc “NGÀY XƯA GIÁC TRÍ”

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑