11
Thực hành nữ công.

09
Làm đèn Hoa sen
07
Làm băng đô cài tóc
08
Giờ Hoạt Động Thanh Niên.
06
Giờ Hoạt Động Thanh Niên.
40
Oanh Vũ nữ làm thiệp
04
Sen Non thực hiện tranh con gà bằng màu nước, long vũ và mắt lúc lắc.
IMG_7050
Chuẩn bị vui chơi Tất niên.
IMG_6903
Từ trái qua: Anh Nguyễn Đình Tuấn Khanh, anh Phí Thanh Việt, anh Từ Vũ Huân, anh Võ Tấn Phát.

IMG_685203IMG_6945

IMG_7012IMG_6965

IMG_7141IMG_7179

IMG_7192
Ẩm thực thật hấp dẫn ! (HTr. Sen non thực hiện)

IMG_7244

02
Tân niên. Nhận tiền lì xì.
01
Tân niên. Nhận tiền lì xì.
39
Tân niên. Nhận tiền lì xì.
Advertisement