Tham dự trại Lục Hòa XI

DSCN0756
Cả Gia Đình thục hành gia chánh.

DSCN0764
Cả Gia Đình thục hành gia chánh.

DSCN0803DSCN0818DSCN0828

Hội thảo Huynh trưởng và trại Lục Hòa XI. 15-16 / 03 / 2014 ( 15-16 / 02 Giáp  Ngọ ) Chùa Bửu Thạnh Q 9 Tp HCM

background_gdptDSCN0234DSCN0229

DSCN0221
Làm báo tường.

DSCN0242

DSCN0268
Văn nghệ lửa trại.

Danh sách Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Phổ Quang

2016-06-03 (1)

HỘi Hiếu Truyền Thống – Trung Thu

DSCN0884
Thực tập chánh niệm.
DSCN0882
Thực tập chánh niệm.

DSCN0891DSCN0918

DSCN0603DSCN0600DSCN0601

DSCN2694
PL 2558. Vu Lan Hiếu Hạnh. Hội Hiếu Oanh Vũ. 03/08/2014. Tổ đình Giác Lâm. Tổ đàn GĐPT Phổ Quang đoạt giải Nhì.
DSCN2770
PL 2558. Vu Lan Hiếu Hạnh. Hội Hiếu Oanh Vũ. 03/08/2014. Tổ đình Giác Lâm. Tổ đàn GĐPT Phổ Quang đoạt giải Nhì.
DSCN2651
PL 2558. Vu Lan Hiếu Hạnh. Hội Hiếu Oanh Vũ. 03/08/2014. Tổ đình Giác Lâm. Tổ đàn GĐPT Phổ Quang đoạt giải Nhì.
DSCN2720
PL 2558. Vu Lan Hiếu Hạnh. Hội Hiếu Oanh Vũ. 03/08/2014. Tổ đình Giác Lâm. Tổ đàn GĐPT Phổ Quang đoạt giải Nhì.

DSCN2666DSCN2746DSCN2706

IMG_2873
Đêm hội Trung Thu
IMG_2863
Đêm hội Trung Thu
IMG_2876
Đêm hội Trung Thu
IMG_2877
Đêm hội Trung Thu
IMG_2908
Đêm hội Trung Thu
IMG_2936
Đêm hội Trung Thu

 

Advertisement