Thiện là tốt lành. Làm việc thiện là làm những điiều tốt, không làm những điều ác xấu. Các em vâng lời, nghe và làm theo những điều chỉ dạy của người lớn. Không bắt chước những thói hư, tật xấu. biết tự chăm sóc bản thân, cất giữ vật dụng cá nhân như ba lô sinh hoạt, giày, mũ, đồ chơi, lau bàn, quét nhà giúp mẹ, cho bạn mượn bút v. v …, đó là những việc thiện.

Các em thực hiện một sổ tay để ghi lại những việc tốt các em đã làm.

Advertisement