Chúng ta được sinh ra đời là đã mang nợ với xã hội vì ta đã được hưởng thụ ngay những gì sẵn có của xã hội như nhà ở, thực phẩm, thuốc men, y phục v, v. ..do những thế hệ đi trước đã sáng tạo, mang lại những tiện nghi lien tục. Các em sẽ góp phần duy trì bồi đắp bằng những việc thiện như không làm phương hại đến an ninh trật tự của xã hội, tôn trọng luật pháp, tôn trọng những người đại diện chính quyền. Thân thiện, hòa nhã đối với mọi người. Các em tham quan , gìn giữ những danh lam thắng cảnh, những công trình vĩ đại của tiền nhân cũng là việc thiện.

Advertisement