Để chào đón năm Dương lịch mới 2018, Ban Huynh Trưởng GĐPT Phổ Quang đã thiết kế những trò chơi cho các em tham gia thỏa thích và sau cùng là lien hoan nhẹ, mỗi em một phần pizza và nước tắc do 3 Huynh Trưởng: Khánh, Minh và Hiếu “tài trợ”.

Advertisement