Thày em bậc chân tu,

Xuất gia theo Đức Phật,

Sớm chiều luôn nghiêm mật,

Chuông mõ với kệ kinh

Thầy dạy em làm lành,

Thầy khuyên em tránh ác,

Lời thầy êm như hát,

Em ngoan ngoãn vâng lời.

Mai sau em nên người,

Nhớ ơn Thầy mãi mãi.

Advertisement