Niệm Phật . . .

Cho tâm hồn thanh thoát

Cho tứ đại an hòa, bốn mua bát ngát

Tâm mẹ sáng bừng sáu tiếng Nam Mô

A Di Đà Phật ! Vọng giữa hư vô

Tiếng mẹ như chuông ngân nga đêm tối

Tới thấu tận cùng tham mê lầm lỗi

Lời kinh xua đi sân hận đau thương

Bỗng một đêm nao tan biến màn sương

Trí tuệ huy hoàng vô minh xé toạc

Con sẽ thấy sáng một trời an lạc

Khi tâm thành câu niệm Phật không rời

Niệm Phật đi con ! Để biết yêu người.

Lê Đàn

( VHPG 175)

Advertisement