Khi lễ lạy, chúng ta thực hiện “hồi quang phản chiếu” quay về với “tánh giác” thể hiện được lòng tôn kính và tâm ngưỡng mộ của mình đối với đấng Giác ngộ hay những bậc Thánh, Thần, đại ân nhân, thể hiện được lòng biết ơn, đền ơn. Khi lễ lạy, tiêu trừ được lòng tự cao ngã mạn của mình, tức là từng bước ‘quán chiếu thấy năm uẩn đều không, sẽ qua hết tất cả khổ đau ách nạn”. Khi lạy Phật cúi mình rạp xuống, thể hiện “bội trần hợp gia1c’, hai tay xòe ra đón Phật, lúc đó Phật tánh trong ta hiển lộ.

Các động tác lạy Phật, thực hành theo ‘Bái Phật và y học’ của pháp sư Đạo Chứng

. 1. Đứng thẳng người, chắp tay trước ngực (nhiếp tâm) xướng hồng danh hay câu, từ ta muốn lạy, tâm nghĩ đến Phật, Bồ tát (thân, khẩu, ý đoan nghiêm, đầu, cổ, xương sống thẳng đứng, thở vào cho đến tận đơn điền, bụng dưới phình ra, đưa dưỡng khí chạy khắp toàn thân)

2. Đầu cúi xuống, cằm đụng ngực, thân từ từ cúi rạp xuống, xương sống cong lại phía sau, vai thư giãn, hai tay buông thong, gân sau hai chân giãn ra (nhìn lại mình, khiêm tốn, buông xả, thở ra đưa uế khí ra ngoài đến tận cùng) khiến bảy đốt sống cổ giãn ra, giúp lượng máu dồn về não đủ, dịch tủy xương sống và não thông, giúp hệ thần kinh ở xương cổ không bị ép, phát huy được công năng, những động tác này giúp giải trừ được những

chướng ngại ở bắp thịt vai và giúp ức, bụng, rốn co lại, đầu gối, xương sống giật lui về phía sau, các cơ hoành co cụm lại, gân cốt toàn thân hoạt động, giãn ra.

3. Chống tay xuống nền, cong đầu gối (gập thân lại và quỳ xuống cung kính) mông đụng vào hai gót chân hình chữ v, đầu ngửa ra phía sau, thở vào tận cùng, vừa thở vừa niệm thầm Quan Thế Âm Bồ tát. Như vậy, mỗi lạy ta tiến hành tưởng nệm đảnh lễ được hai hồng danh .

4. Đầu cúi xuống, gân cổ giãn ra, thân mình nằm rạp, cằm đụng hai đầu gối, năm vóc gieo sát đất, ép bụng thở ra tận cùng, hai tay duỗi về phía trước, huyệt ấn đường (giữa hai chân mày), trán chạm vào hai bàn tay từ từ lật ngửa cung đón Phật, những tư thế này giúp máu chạy lên đầu, tăng trí nhớ.

5. Nín thở, hai bàn tay từ từ nắm lại, tưởng tượng chư Phật, Bồ tát đang truyền cho ta năng lượng, ta hãy thiết tha thu nhận và tận hưởng.

6. Hai bàn tay úp lại, đầu ngẩng về phía sau, thở sâu vào đến dơn điền, trở lại tư thế ngồi trên hai gót chân, chống tay từ từ đứng lên, óp bụng (thở ra tận cùng giống như con mèo đang rướn mình), hai gân sau của chân căng ra, nhón chân cho các ngón chân cùng vận động. Trở lại tư thế đứng thẳng, thở vào tận cùng.

. . .

Ta lễ lạy tại gia được an lạc là đã thực hành pháp tu “Độc giác” vừa “tự lực” vừa cầu “tha lực” thành tựu, giúp ta tự tin và tinh tấn hành trì, nếu sống một mình cũng được an ổn, khi sống chung cùng chúng cũng dễ hòa hợp và phát triển đạo tràng vì lúc đó ai cũng chỉ lo nhiếp tâm lạy Phật, không bị cảnh bên ngoài chi phối, Phật tánh tự hiển lộ.

. . .

Lễ lạy ta sẽ tiêu trừ được nguồn gốc của vô minh, đó là bệnh “chấp ngã”, luyện tập được tâm khiêm cung, hành xử trong cuộc sống sẽ có được nhiều tốt đẹp, thân thiện và giúp ích được nhiều người, phước đức từ đây sinh khởi. Lễ lạy tại nhà với nhiều sự nhiệm mầu giúp ta củng cố niềm tin Tam Bảo, sẽ vững vàng trong sự hưởng thụ cao đẹp với Phật pháp.

. . .

Có ăn sẽ no, có tu ắt chứng, có đi sẽ đến, có bơi lội sẽ không bị chìm và lên được bờ, có lễ Phật sẽ được mạnh khỏe, được Phật gia hộ và ban phước đức.

Sống “cư trần lạc đạo, tùy duyên, ít muốn, biết đủ”, tiến hành lễ lạy thường ngày, được như vậy tức là đã giữ Giới, tâm ta sẽ từ từ được Định, Tuệ sẽ phát sinh, Thân, Khẩu, Ý hằng thanh tịnh, lo gì không đồng Phật vãng Tây phương.

. . .

THÍCH VIÊN THÀNH

( VHPG 251 )

Advertisement