Chúng ta lạy Phật để tỏ lòng thành kính, tri ân Ngài đã khai sáng ra Đạo Phật, cứu độ chúng sanh

Trước khi lạy Phật, chúng ta đứng nghiêm trang, hai gót chân sát vào nhau, chắp tay trước ngực, chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Phật để tưởng nhớ đến những hạnh lành của Ngài, sau đó từ từ quỳ xuống, ngửa lòng bàn tay ra, đặt trán trên hai tay,lưng thấp sát xuống như khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử, dân chúng và vua chúa mỗi lần gặp Ngài đều cúi xuống ôm chân Đức Phật và đặt trán lên bàn chân Ngài để tỏ lòng cung kính, ngưỡng mộ.

Niệm Phật là chúng ta nêu danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát để nhớ nghĩ đến các Ngài, tu học theo những lời dạy của các Ngài

Advertisement