Lạy Phật là để thể hiện sự tôn kính, lòng yêu quý của chúng ta đối với Đức Phật.

Ngày nay Đức Phật không còn tại thế, chúng ta lạy hình tượng của Ngài để tỏ lòng kính trọng và tri ân Ngài. Việc lạy Phật không chỉ diễn ra hàng tuần vào ngày Chủ Nhật khi các em đi sinh hoạt mà chúng ta còn lạy khi gặp hình tượng các vị Phật, Bồ tát, các vị Thánh, ông bà cha mẹ đã qua đời.

Niệm là tưởng nhớ. Niệm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình dung tướng tốt và đức hạnh của Phật để luôn luôn cố gắng noi theo

Có 5 cách niệm Phật.

  1. Tụng niệm : Đứng trước bàn Phật, đọc lớn bài kinh, danh hiệu Phật, Bồ tát với chuông mõ.

  2. Mật niệm : Niệm thầm, không ra tiếng., bắt cứ ở đâu.

  3. Khẩn niệm : Khi gặp sự đau đớn, tai nạn, niệm Phật một cách khẩn thiết.

  4. Quán niệm : Đứng trước hình ảnh đức Phật, tưởng tượng Phật ở trước mặt mình, chiêm ngưỡng tướng tốt của ngài

  5. Chuyên niệm : Bất kỳ làm công việc gì cũng tưởng nhớ đến Phật và luôn trì niệm

Advertisement