Việc ăn chay mang một ý nghĩa cao cả là phương tiện để thực hành lòng từ bi. Có người ăn chay nhưng có rất ít lòng từ. Bởi lòng từ do tu tập về tâm từ mà có nên ăn chay cũng là cách tu tập. Nếu ăn chay đơn thuần mà không luyện tâm thì đó chỉ là một trong những liệu pháp dưỡng sinh mà thôi. Chúng ta nên xem việc ăn chay nhằm hỗ trợ cho việc chuyển hóa tâm. Cốt lõi của tu tập là chuyển hóa tâm chứ không phải là ăn gì.

Theo các nhà nghiên cứu ẩm thực, cách thức ăn chay hiện nay trên thế giới gồm ba nhóm chính:

  1. Ăn chay có uống sữa.

  2. Ăn chay có uống sữa và ăn trứng (công nghiệp)

  3. Ăn chay hoàn toàn. Không ăn tất cả thực phẩm là động vật hoặc các sản phẩm chiết xuất từ động vật.

Chúng ta có thể ăn chay theo cách nào hoàn toàn tùy thuộc vào chọn lựa của cá nhân, phù hợp với điều kiện sức khỏe, tu học của mỗi người.

Advertisement