• Mục đích

“Đào luyện Thanh- Thiếu- Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính.

Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

  • Lược sử

Từ năm 1940, trước khi có tên gọi Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tổ chức do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập tại Huế có các tên gọi là :

– Đoàn Đồng Ấu.

– Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục.

– Gia Đình Phật Hóa Phổ.

Năm 1951, tại chùa Từ Đàm, Huế diễn ra Đại hội Gia Đình Phật Hóa Phổ, đã chính thức lấy danh hiệu Gia Đình Phật Tử ( GĐPT ) để thay thế cho tên gọi Gia Đình Phật Hóa Phổ. Đại hội còn biểu quyết cho ra đời bản Nội Quy của Gia Đình Phật Tử.

Advertisement