• Mục đích

Quý Thầy và các Anh, Chị khi đứng ra thành lập Gia Đình Phật Tử đều cùng chung một mục đích là đào tạo và huấn luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên Phật tử thành Phật tử chân chính trên nền tảng giáo lý Phật giáo.

Hội nghị Huynh trưởng năm 2001 tại chùa Từ Đàm, Huế, mục đich Gia Đình Phật Tử được tu chỉnh là : “ Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính. Góp phần phụng sự Đạo Pháp và xây dựng xã hội”.

Để trở thành một Phật tử chân chính, các em sẽ trang nghiêm tham dự lễ quy y Tam Bảo và tích cực thực hành điều luật của ngành.

  • Lược sử GĐPT

Đoàn Đồng Ấu được thành lập do một số cư sĩ tham gia Giáo Hội tập họp con em của đạo hữu thường xuyên đến chùa lễ Phật, được nhạc sĩ Bửu Bác và anh Tráng Thông hướng dẫn. Nhạc sĩ Bửu Bác là người sáng tác bài hát lễ “ Cúng dường chư Phật”, sau này đổi thành bài “ Trầm hương đốt”

Song song với việc sinh hoạt của Đoàn Đồng Ấu, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục ra đời do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám hướng dẫn trực tiếp, gồm các thành phần thanh niên trí thức trẻ. Huy hiệu của Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục là Hoa Sen trắng, tác giả: Lê Lừng. Bài ca chính thức bằng tiếng Pháp, sau này đổi lời Việt thành bài “Sen Trắng”, nhạc Ưng Hội, lời Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán.

Sau đó, với đầy đủ thành phần Thanh, Thiếu niên và Đồng Ấu, qua một kỳ đại hội, tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ được khai sinh.

Advertisement