Huy hiệu là một dấu hiệu đẹp đẽ làm hiệu riêng.

Gia Đình Phật Tử dùng hình hoa sen làm huy hiệu và đeo nơi ngực trái. Huy hiệu có hình tròn ,viền trắng. Có 8 cánh sen màu trắng trên nền xanh lá mạ. 5 cánh trên chỉ 5 hạnh : Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ và Từ bi. 3 cánh dưới chỉ 3 ngôi báu : Phật, Pháp, Tăng.

Sau một thời gian đi sinh hoạt chuyên cần, tinh tấn tu học, các anh chị Huynh trưởng sẽ tổ chúc lễ phát nguyện cho các em được đeo huy hiệu Hoa Sen.

Advertisement