Huy hiệu Hoa Sen có 8 cánh. 5 cánh trên tượng trưng cho 5 hạnh : Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ, Từ bi. 3 cánh dưới tượng trưng cho 3 ngôi báu ; Phật, Pháp, Tăng. Huy hiệu có hình tròn, tượng trưng cho đạo Phật viên dung vô ngại ( hoàn toàn, không trở ngại ), màu trắng của đường viền và hoa sen tượng trưng sự trong sáng của trí tuệ.. Nền của hoa sen màu xanh lá mạ, chỉ sự vươn lên đầy hy vọng trong tương lai của tuổi trẻ.

Tinh tấn tượng trưng đức Phật Thích Ca.

Hỷ xả tượng trưng đức Phật Di Lặc

Thanh tịnh tượng trưng đức Phật A Di Đà.

Trí tuệ tượng trưng đức Bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.

Từ bi tượng trưng đức Bồ tát Quán Thế Âm.

Advertisement