Huy hiệu Hoa Sen do cố Huynh Trưởng Từ Mẫn Lê Lừng ( 1920- 1999 ) sáng tác, được quý thầy đeo cho các anh chị trong Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên, Huế nhân dịp lễ Thành Đạo năm 1949 và thầy Thích Minh Châu soạn ý nghĩa huy hiệu vào năm 1950.

Ý nghĩa 5 cánh trên.

1. Tinh tấn : Luôn luôn cố gắng tu học, không sờn lòng trước những trở ngại.

2. Hỷ xả : Cùng nhau vui vẻ tu học, không đố kỵ, ganh ghét.

3. Thanh tịnh : Trong sạch từ thân thể đến tinh thần. Miệng nói lời hòa ái, ý nghĩ tốt đẹp, sống cuộc sống giản dị, không xa hoa phù phiếm.

4. Trí tuệ : Hiểu biết một cách sáng suốt, không mê mờ, sai lạc.

5. Từ bi : Đem vui, cứu khổ. Luôn thương yêu, giúp đỡ mọi người, mọi loài.

Ý nghĩa 3 cánh dưới.

1. Phật : Là vị đã giác ngộ ( tự giác ), đem lại sự giác ngộ cho mọi loài ( giác tha ), hai công hạnh ấy hoàn toàn viên mãn ( giác hạnh viên mãn )

2. Pháp : Lời dạy của Đức Phật để cứu độ mọi loài thoát khổ, được vui.

3. Tăng : Tập thể quý vị Tăng, Ni xuất gia tu hành, hoằng hóa độ sanh.

Advertisement