Ba điều luật của Đoàn sinh ngành Đồng đã được đưa vào Nội quy trong kỳ đại hội GĐPT năm 1951 tại chùa Từ Đàm, Huế do Thầy Thích Minh Châu biên soạn. Điều luật có nghĩa là những khoản được quy định cần phải tuân theo.

Điều thứ I . Em tưởng nhớ Phật.

Đức Phật là đấng cha lành của muôn loài, thương yêu chúng sanh như thương yêu con cái. Đức Phật là bậc đã tìm ra đạo giải thoat, cứu độ chúng sanh nên chúng ta phải luôn tưởng nhớ Phật

Điều thứ II. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.

Cha mẹ là người đã sanh ra các em, chăm sóc, nuôi nấng các em với tất cả tình thương yêu. Công ơn thật to lớn. Ông bà là những người sanh ra cha mẹ để có các em ngày hôm nay. Vậy, các em phải kính mến, thương yêu, vâng lời ông bà, cha mẹ để thể hiện là người con hiếu thảo. Đối với anh chị em trong nhà, cùng một dòng máu cha mẹ sanh ra, các em phải hòa hợp, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau, không gây gỗ, cãi vả làm tổn thương tình anh, chị, em

Điều thứ III. Em thương người và vật.

Hình thức bên ngoài của mỗi người đều khác nhau, tiếng nói khác nhau nhưng đồng nhất về tình cảm. Ai cũng mong cầu được hạnh phúc sung sướng. Vì vậy, các em phải thực hành theo hạnh nguyện của Đức Phật, phải là những người có tình thương đối với những người kém may mắn hơn mình. Các loài vật cũng như con người, đều quý mạng sống, cũng biết sung sướng khổ đau. Tóm lại, lòng thương người và các loài vật là đức tính cao quý, các em cần phải trau dồi.

 

 

 

 

Advertisement