Cảm nghĩ của em

Em mới tham gia sinh hoạt với Gia Đình được 5 tuần lễ. Lúc trước em rất thiếu thiện cảm với người Sài Gòn. Đơn giản vì em nghĩ những người dân thành phố họ rất xa lạ. Em ở đây hơn hai năm nhưng thậm chí nhà hàng xóm hai bên em đều không hề biết mặt (trái ngược với ở quê của em).

Nhưng không hiểu vì sao từ khi tham gia sinh hoạt với Gia Đình thì cách nghĩ của em lại thay đổi nữa. Anh chị em trong Gia Đình rất thân thiện, vui vẻ, hòa đồng như ở Gia Đình Phật Tử quê em.

Em hy vọng mình còn làm ở Sài Gòn lâu để được gắn bó với gia đình thứ ba của mình.

Như Lịch Nguyễn Thị Yến Nhi

Advertisement