Đúng 4g30 sáng ngày 07/04/2019, tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Thiên Chánh, BHD GĐPT/ Tp HCM đã tổ chức lễ thọ cấp cho các anh chị Huynh trưởng có đủ điều kiện xét xếp cấp Tập và cấp Tín theo nội quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Huynh trưởng Quảng Lý Hà Tấn Đạt của GĐPT Phổ Quang cũng đã thọ cấp Tập trong số 24 anh chị Huynh trưởng của 21 đơn vị GĐPT Tp HCM.

Advertisement