Năm hạnh là năm đức tính tốt mà người Phật tử cần phải có và cần phải ứng dụng và trau dồi, nhờ đó mà bản thân ngày càng tiến bộ.

  1. Tinh tấn.

Tượng trưng cho hạnh tinh tấn là Đức Phật Thích Ca. Nhờ hạnh tinh tấn mà Đức Phật đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian khổ mới tìm ra đạo giác ngộ để hóa độ chúng sanh. Nhờ hạnh này, con người mới vượt qua sự lười biếng, ươn hèn. Không lùi bước trước mọi thử thách khó khăn để vững tiến trên bước đường tu học.

  1. Hỷ xả.

Tượng trưng cho hạnh hỷ xả là Đức Phật Di Lặc. Hỷ xả là vui vẻ mở rộng tấm lòng đối với mọi người Chúng ta nên luôn luôn vui vẻ, chan hòa với mọi người dù trong vui chơi, học tập hay khi giúp đỡ lẫn nhau những khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

  1. Thanh tịnh.

Tượng trưng cho hạnh thanh tịnh là Đức Phật A Di Đà. Thanh tịnh thể hiện sự trong sáng, trang nghiêm, giản dị. Trau dồi hạnh thanh tịnh giúp cho tâm trong sạch, thanh lọc ý nghĩ xấu xa, đen tối.

  1. Trí tuệ.

Tượng trưng cho hạnh trí tuệ là ngài Bồ tátVăn Thù Sư Lợi. Đạo Phật dùng trí tuê làm phương tiện tu hành để giải thoát khỏi mê tối, sai lầm và đau khổ để đ tới ánh sáng giác ngộ. Chúng ta phải luôn trau dồi trí tuệ để mở mang hiểu biết giúp phân biệt được những điều hay,lẽ phải và không làm những điều xấu xa.

  1. Từ bi.

Tượng trưng cho hạnh từ bi là ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Từ là đem vui, bi là cứu khổ. Đây là một hạnh cao quý mà người Phật tử phải phát huy, luôn luôn thể theo hạnh từ bi của ngài Quán Thế Âm mà độ cho tất cả chúng sanh đau khổ, làm tất cả hạnh lành dẫu phải gặp những gian nan khổ cực.

Với năm hạnh trên, chúng ta đã hiểu nhưng nếu không ứng dụng vào cuộc sống thì sự hiểu biết đó cũng không đem lại lợi ich gì.

Advertisement