Lồng đèn hoa sen không chỉ treo cho đẹp mà còn mang ý nghĩa cát tường.

Hoa sen có 4 màu: xanh, vàng, hồng, trắng được người Ấn xem là loài hoa cao khiết nhất trong các loài hoa bởi 4 đặc tính sau:

  • Mọc lên từ bùn lầy mà không dính dơ, có hương thơm tinh khiết.
  • Hoa cùng quả kết thành một lượt (nhân quả đồng thơi
  • Khi nở loài bướm không bay đến để hút hương.
  • Người phụ nữ chỉ dùng hoa sen để cài giắt trên đầu.

Hoa sen không chỉ làm biểu tượng cho nơi đứng, ngồi của chư Phật và chư Bồ tát mà còn được ví cho Phật tính của hết thảy chúng sinh. Trong kinh Diệu Pháp Lien Hoa, Đức Phật đã dẫn dụ về Phật tính, về khả năng thành Phật của mỗi chúng sinh qua hình tượng hoa sen. Màu sắc, độ lớn nhỏ, thời gian sinh trưởng từ nụ đến hoa của hoa sen không đồng nhau nhưng đặc tính của hoa sen không sai khác: Cả gương, nhụy, cánh, hạt cùng hiển bày một lúc. Điều đó cho thấy trong nhân phàm phu đã có quả Phật tánh. Cho nên chúng sinh không nên tự khinh mình là hạ liệt, kém nhỏ bởi tất cả đều có khả năng trở thành Phật.

Từ những ý nghĩa trên mà lồng đèn hoa sen thường được trang trí một cách trân trọng trong những ngày Phật đản, vừa mang ý nghĩa thiện lành, vừa mang ý nghĩa hân hoan, chúc mừng. Cát tường được giải thích như sau: “Cát” nói về phúc và thiện, “tường” là chúc mừng.

Mỗi hình tượng cát tường đều biểu thị một ý nghĩa nào đó trong Phật giáo và đều hướng tới những điều thiện lành. Nhưng những hình tượng ấy chỉ thực sự mang ý nghĩa “cát tường” khi con người biết nói lời thiện lành, làm việc thiện lành và nghĩ điều thiện lành.

VHPG 62

Advertisement