Với mục đích vấn an chư Tôn Đức, thăm và làm việc với Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc, Thường trực và Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tp HCM đã chia làm hai đoàn, bắt đầu lịch thăm viếng hàng tuần từ ngày 12 tháng 03 năm 2017.

GĐPT Phổ Quang có một thành viên là Ủy viên BHD PBGĐPT được phân vào Đoàn II, gồm có; Phó TT BHD PB GĐPT, UV Thanh nam, Chánh Thư ký, UV Tổ kiểm, UV Tu thư, UV Đồng nữ, Phó Thư ký, UV Thủ quỹ, UV Văn nghệ, Phụ Tá UV Thiếu nữ, PT UV Hoạt động Thanh niên và PT UV Thanh nam sẽ thăm viếng các đơn vị: GĐPT Phổ Hiền, Từ Tân, Long Hưng, Phổ Quang, Phước Thạnh, Thiên Chánh, Vĩnh Phước, Linh Sơn HM, Nhật Minh, Quang Thọ, Hoằng Pháp, Linh Thái, Giác Nguyên HM, Ngọc Thành.

18055641_208151993010590_1498335573717315115_o

FB Thầy Thiện Lâm: https://www.facebook.com/thaythienlam

Qua hai tuần, Đoàn (các thành viên không tham gia đầy đủ) đã đến vấn an chư Tôn Đức, thăm và làm việc với các đơn vị: GĐPT Linh Sơn HM, Nhật Minh, Quang Thọ, Giác Nguyên và Hoằng Pháp. Đoàn đã vinh dự được sự có mặt của Đại đức Thích Thiện Lâm Trưởng Ban Trị Sự Huyện Hóc Môn, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Linh Sơn, được giới thiệu là một vị chức sắc trẻ tích cực, năng động, gần gũi . . . trong mọi Phật sự. Xin được dẫn từ tài khoản cá nhân loạt bài và hình ảnh của Đại đức Thích Thiện Lâm đã thực hiện khi tham gia cùng Đoàn vừa qua.

Tt Phổ Quang

Advertisement