• Mục đích

Đào luyện Thanh- Thiếu- Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính

Góp phần phụng sự Đạo Pháp và xây dựng xã hội.

  • Lược sử GĐPT

Vào những năm 1947- 1948, nhờ tâm huyết của một số anh chị Trưởng kỳ cựu trước, đứng đầu là anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường và chú Minh Châu ( sau này là Hòa thượng Thích Minh Châu) nên Gia Đình Phật Hóa Phổ phát triển mạnh mẽ, rất nhiều đơn vị được thành lập thêm tại Huế và lan ra các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, miền Bắc và vào miền Nam

Tháng 3 năm 1951, đại hội Gia Đình Phật Hóa Phổ tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế đã nhất trí đổi danh xưng là Gia Đình Phật Tử và thông qua bản nội quy, quy định về danh hiệu, mục đích, châm ngôn, điều luật, huy hiệu, bài ca chính thức. Đại hội cũng đã bầu một Ban Hướng Dẫn do anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường làm Trưởng Ban.

Sau khi thống nhất danh xưng Gia Đình Phật Tử, quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử mở trại huấn luyện Kim Cang, kéo dài 15 ngày tại chùa Từ Đàm, Huế để đào tạo Huynh trưởng nòng cốt và tổ chức một đoàn huấn luyện lưu động, đến các tỉnh mở các lớp huấn luyện, đào tạo Huynh trưởng và Đội, Chúng trưởng nhằm cung ứng kiến thức về tổ chức cho các anh chị Trưởng để thành lập và hướng dẫn các Gia Đình Phật Tử địa phương.

Tháng 5 năm 1951, trong hội nghị Phật giáo Bắc Trung Nam tại chùa Từ Đàm, anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường được cử làm Ủy viên Thanh niên Phật Tử. Bài “Phật Giáo Việt Nam” được anh Lê Cao Phan sáng tác dâng lên Hội nghị

Advertisement