8g30 sáng mùng 2 Tết ( 29 / 01 / 2017 ), Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Phổ Quang có mặt tại bổn tự theo lịch đã sắp xếp.

Đoàn đến chúc Tết thầy Cố vấn Giáo hạnh, Đại Đức Thích Minh Nhựt. Thầy Thích Tâm Định, vị Thầy thường xuyên ghé hỏi han sinh hoạt của Gia Đình và thầy Thích Pháp Bình, vị Thầy chứng minh cho buổi lễ Tổng kết của Gia Đình.

Đoàn đã cung kính chúc quý Thầy “ Tứ đại an hòa. Tuệ đăng thường chiếu” để luôn là những cây cao bóng cả để chúng con được che chở, bảo ban. Và được nhận lại những lời pháp quý báu cho tu học, cho đóng góp xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử.

Tt Phổ Quang.

Advertisement