Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2017 . ngày đầu năm mới. Anh Từ Vũ Huân , một Huynh trưởng cũ ngày mới thành lập GĐPT Phổ Quang đã về vui chơi với các em qua những trò chơi nhẹ nhàng, vui nhộn. Anh vẫn thường về hỗ trợ sinh hoạt tập thể cho các em.

Phạm Minh

Advertisement