image001

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh
– Địa chỉ : Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7
– Điện thoại: (08) 38721593
– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Quang Lý
– Năm thành lập: 1972 Năm Trùng tu: 1982, 2007, 2008
– Tổng diện tích đất: 1.334,9 m2; Diện tích đã xây dựng: 555,27 m2
– Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng
– Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích An Phổ, Thượng tọa Thích Long Tôn
– Trụ trì hiện tại: Hòa Thượng THÍCH GIẢI THẮNGimage003
– Nguyên quán: Quãng Ngãi              Năm sinh: 1951
– Giới phẩm: Hòa thượng   – Giáo phẩm: Chứng minh
– Cố vấn BTS GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012
– Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010
– Đặc điểm tình hình sinh hoạt:
* Gia đình Phật tử Đức Trí    4 kỳ/tháng,   60 đoàn sinh
* Đạo tràng Bát Quan Trai    1kỳ/tháng
* Cơm từ thiện                     2 kỳ/tháng
– Các ngày húy trong năm:
* 15/1 Húy kỵ Thượng tọa Thích An Phổ
* 23/1 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Sanh
*19/6 húy kỵ Hòa thượng Thích Quang Lý
– Số lượng Tăng chúng hiện tại: 08 vị Tỳ kheo

Trích: www// Giáo hội Phật giáo quận 7

 

Advertisement