Biết rằng
Đời là vô thường
Vạn pháp là vô ngã
Nhưng vẫn tiếc nuối
Vẫn buồn và phiền não
Trước cảnh chùa thay đổi :
Đâu rồi những hàng Thông reo cao vút
Với hoa Ngọc Lan thơm ngát sân chùa
Đâu cổng Tam Quan với lễ chào cờ
Của gia đình phật tử sau giờ lễ Phật
Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm
Thời oanh vũ và thời thiếu thanh….
Thôi thì
Hãy cất giữ vào miền ký ức
Hình ảnh đẹp của những ngày xưa
Để cảm nhận mình vẫn còn hạnh phúc
Vẫn còn đứng trên mảnh đất kỷ niệm
Với một không gian thanh tịnh
Có Phật – Pháp – Tăng
Và có các đoàn sinh phật tử ở bên ta.

MP

Advertisement