Để các Huynh trưởng thể hiện tín tâm của mình đối với Tam Bảo và tu tạo phước đức, Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Phổ Quang đã cùng nhau phát tâm hộ trì chư Tăng thực hành pháp sự an cư tại trường hạchùa Phổ Quang 50 phần tịnh vật trong mùa an cư kiết hạ năm nay.

Tt Phổ Quang

Advertisement