Những bài hát sinh hoạt là một trong những bộ môn trong chương trình tu học của Đoàn sinh, ca hát được đưa vào lịch sinh hoạt thường xuyên của Gia Đình. Vừa qua, các em đã được thầy Thích Hoằng Đức, trú xứ chùa Phổ Quang tặng một tập nhạc, Huynh trưởng Nguyên Thành Đỗ Quốc Khánh với cây đàn guitar đã hướng dẫn một bài trong tập nhạc, và các em tập hát thật hăng say, đầy khí thế.

(Bìa tập nhạc của Thầy Thích Hoằng Đức)

Advertisement