Mừng năm Dương lịch mới 2016

Gia Đình tổ chức phát chứng chỉ trúng cách thi Vượt bậc.

Bậc Mở Mắt : Trúng cách 09 em ( 100% )

Bậc Cánh Mềm : Trúng cách 06 em ( 60% )

Bậc Hướng Thiện : Trúng cách  09 em ( 90% )

DSCN7044

DSCN7054

DSCN7086
Bậc Mở Mắt. ( Từ trái qua ) 1. Tuệ Nhân Võ Nguyễn Thiên Phúc 2. Tuệ Bình Võ Nguyễn Thiên Vinh 3. Pháp Anh Nguyễn Tuấn Anh 4. Pháp Minh Nguyễn Lê Anh Khoa 5. Hoa Hạnh Nguyễn Võ Hồng Nhung 6. Kim Liên Trịnh Hoàng Thanh Ngân. Vắng : 1.Hoa Đạo Đoàn Khánh Linh 2 Pháp Tâm Nguyễn Thân Vương. 3. Nguyễn Thanh Hiền.
DSCN7076
Bậc Cánh Mềm ( Từ trái qua ) 1. Đức Tịnh Lê Nguyên Khang 2. Pháp Tâm Văn Vũ Vương 3. Hoa Thiện Văn Trà My 4. Pháp Đạo Lê Trung Nghĩa 5. Pháp Hạnh Nguyễn Trọng Thi Vắng : 1. Nguyên Hoa Mộng Lê Thị Ny Ny

DSCN7065

PL 2560. Lễ Tổng kết. Tất niên Ất Mùi.

IMG_3084IMG_3085IMG_3081

IMG_3092IMG_3093IMG_3096

IMG_3102IMG_3201IMG_3104

IMG_310652545355

Advertisement