Chùa là nơi Gia Đình Phật Tử được sinh hoạt. Nơi có các Đoàn của một nhóm người cùng lứa tuổi với nhau vui chơi, học tập. Tiếp tục đọc “[Bậc Mở Mắt] Ý NGHĨA VÀO ĐOÀN. EM ĐẾN CHÙA”